• CAT 4
    CAT 4

- CAT 4


Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4 przeznaczony jest do ciągłego pomiaru stężenia tlenu w gazach spalinowych kotłów energetycznych (bezpośrednio w kanale spalin). Dzięki swojej konstrukcji, analizator umożliwia monitorowanie zawartości tlenu (wyświetlacz cyfrowy), jak również współpracę poprzez pętlę prądową i RS485 z układami automatyki sterującej procesem spalania.

W przypadku innych zastosowań niż wymienione powyżej zaleca się aby przed instalacją urządzenia dokonać, wraz ze specjalistami z firmy TTM Elektronika, dodatkowych ustaleń dotyczących szczególnych warunków eksploatacji.

  • icocat4.pdf, karta katalogowa analizatora CAT 4