• CAT 5
    CAT 5

- CAT 5


Analizator CAT-5 jest nowym produktem który oprócz typowych parametrów poprzednika (CAT-4) posiada następujące możliwości:

I. przez połączenie RS232 i RS485 przesyłane są:

zaraz po włączeniu:
1. dane informacyjne (ilość godzin pracy, nr włączenia, data produkcji itd...)
2. parametry pomiarowe (wpisane do pamięci EEPROM dane kalibracyjne, typ wybranego paliwa

co 1sekunde:
1. wartosci zmierzone (stężenie tlenu. lambda, stężenie CO2, sprawność paleniskowa)

II. przez połączenie Ethernet-owe:

1.dane informacyjne (j.w.)-aktualizowane co 2 do 4 s.
2.parametry pomiarowe -aktualizowane co 2 do 4 s
3.wartosci zmierzone (j.w.+ temperatura gazów spalinowych, temp. wlotowa powietrza)-aktualizowane co 1s.

Cechy połączenia:
  • szybkość transmisji 10Mb/s
  • połączenie powinno być zrealizowane kablem 4-parowym kat.5 ekranowanym (konieczne w środowisku przemysłowym, dla testów i w laboratorium może być nie ekranowany)
  • każde urządzenie CAT-5 musi posiadać w sieci swój adres IP
  • możliwe jest bezpośrednie podłączenie do komputera PC lub poprzez koncentrator (hub)


  • icocat5.pdf, karta katalogowa analizatora CAT 5