• CAT 6
    CAT 6

- CAT 6


Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 6 przeznaczony jest do ciągłego pomiaru stężenia tlenu w gazach spalinowych kotłów energetycznych przy użyciu dwóch sond z jednym modułem elektroniki (bezpośrednio w kanale spalin). Dzięki swojej konstrukcji, analizator umożliwia monitorowanie zawartości tlenu (wyświetlacz cyfrowy), jak również współpracę poprzez pętle prądowe z układami automatyki sterującej procesem spalania.

W przypadku innych zastosowań niż wymienione powyżej zaleca się aby przed instalacją urządzenia dokonać, wraz ze specjalistami z firmy TTM Elektronika, dodatkowych ustaleń dotyczących szczególnych warunków eksploatacji.

  • icocat6.pdf, karta katalogowa analizatora CAT 6