• dojazd do firmy
    dojazd do firmy

Kontakt

TTM Elektronika i Automatyka Sp. z o.o.
ul. Zagadki 3B; 02-227 Warszawa
Tel. 505101042; Tel/fax: (22) 868 39 43
e-mail: ttm@ttm.com.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach:
8:00- 15:00


Serwis techniczny 24/7


.
Nasz wyspecjalizowany zespół jest do waszej dyspozycji:


Prezes Firmy
Izabela Skowron tel. kom 505101041.

Dział Techniczny
Andrzej Turek tel. kom. 505 101 042

Serwis - mobilny
Tomasz Urbanik tel. kom. 505 101 038
ttm.serwis@gmail.com


UWAGA ! ! ! Żadna firma nie posiada odpowiednich kwalifikacji oraz pisemnej zgody na serwis naszych urządzeń, prosimy o kontakt z nami w razie otrzymania oferty serwisowej na nasze urządzenia z firmy innej niż TTM Elektronika i Automatyka Sp. z o.o.
(Przez nieprawidłowo wykonany serwis urządzeń mogą powstać uszkodzenia, zły pomiar oraz koszty naprawy większe)W dniu 04.11.2020 z wielkim żalem pożegnaliśmy naszego Prezesa - Piotra Sajnogę

Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000121153
Regon 008163782
NIP 521-32-04-166
kapitał zakładowy 50.000 PLN.