• Panel wyświetlacza
    Panel wyświetlacza

Panel wyświetlacza

Jest to dodatkowy wyświetlacz obsługiwany przez wszystkie modele analizatorów tlenu typu CAT wyprodukowane od stycznia 2004 roku. Na płycie czołowej Panelu wyświetlane są wszystkie mierzone i wyliczane przez procesor analizatora wartości pomiarowe:

1. O2 (zawartość tlenu w spalinach)
2. λ (współczynnik nadmiaru powietrza)
3. CO2 (zawartość dwutlenku węgla w spalinach)
4. SP (sprawność paleniskowa kotła)

Więcej informacji w załączonej karcie katalogowej.