• Rejestrator RPCAT-1
    Rejestrator RPCAT-1

Rejestrator RPCAT-1

Rejestrator RPCAT-1 umożliwia odbiór i gromadzenie danych pomiarowych wysyłanych przez analizatory CAT4/5/6 produkcji TTM. Podczas rejestracji danych następuje uzupełnienie ich o datę i czas, których źródłem jest wewnętrzny zegar rejestratora.

Rejestrator pracuje autonomicznie bez konieczności konfigurowania przez urządzenia zewnętrzne. Do nastawiania parametrów służy menu przyrządu. W trybie ustawiania, parametry prezentowane są na wyświetlaczu LCD a ich zmiana odbywa się przy pomocy przycisków umieszczonych na płycie czołowej rejestratora.

Nośnikiem gromadzonych danych jest pamięć ze złączem USB tzw. „pen-drive”. Złącze USB umieszczone jest na płycie czołowej rejestratora tak, aby umożliwić wstawienie i wyjęcie zewnętrznego modułu pamięci. Ze względu na specyfikę zapisów na pamięci USB, przed wyjęciem jej z rejestratora należy wybrać odpowiednią opcję z menu programu.